Животьт на кестена

Туристически маршрут „ЖиВотьт на кестена"
Създаден е от Българска фондация Биоразнообразие през 2008 г. по проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез Въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", финансиран е от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.
Ако се намирате в планината Беласица, не пропускайте живописната и любопитна пътека „ЖиВотьт на кестена", която е в близост go селата Коларово и Беласица (община Петрич). От международния пьт Петрич-Струмица (Македония) се отбийте 8 посока подгорския пьт между с. КолароВо и с. Габрене.
Началото на пътеката е в центъра на с. КолароВо, където е разположено информационното табло за маршрута. Следвайки синята маркировка ще се пренесете В непознатия и уникален свят на кестеноВата гора, пълен с очарователни обитатели. Продължителността на маршрута е 2,30 часа (без почивките:), а дължината му - 5,3 км. Тръгнете по главната улица и след чешмата завийте вдясно Продължете по черния път до новата църква, поемете вляво. След около 50 м се отбийте от пътя и тръгнете нагоре, вдясно по пътеката След около 5 минути тя ще Ви отведе при първото табло .Животът на кестена".Тръгнете по главната улица и след чешмата завийте вдясно Продължете по черния път до новата църква, поемете вляво. След около 50 м се отбийте от пътя и тръгнете наго¬ре, вдясно по пътеката След около 5 минути тя ще Ви отведе при първото табло " Животът на кестена ".Продължете нагоре, а след като стигнете до чешмата, тръгнете по горския път След няколко минути той ще Ви отведе до най-високата точка на маршрута (758 м н.В.) Следвайте главния коларски път надолу и ще достигнете до следващата спирка по пътя - таблото " Кестенът в бита на хората ".Огледайте се наоколо - успявате ли да откриете кестенови дървета? Южното слънце и свежите плодородни почви на Беласица са райско кътче за ядливия кестен. Знаете ли, че тук са най-обширните кестенови гори на Балканите?!? Не случайно кестенът е символ на планината Беласица.Продължете през вълшебната кес-тенова гора по маркираната пъте¬ка След около 20 минути В едно скъ¬тано долче е разположена втората ви спирка - таблото .Растенията в кестеновите гори".Оттук маркировката ще Ви отведе до Луда река Продължете надолу по дерето сред прохладата на причудливите чинари Непосредствено преди вадата завийте наляво. След няколко минути ще стигнете до последното табло .Грижа за кестеновите гори". Продължете по пътеката, която ще ви изведе на коларския път. При разклоненията хващайте пътя, кой е на-близо до планината (те. лявото отклонение). След 15-20 минути ще стигнете до новата църква и ще се върнете обратно по стъпките си от началото на маршрута. Оттук поемете отново по пътеката, следвайки маркировката. Прекосете бялборовата горичка и се изка чете до Гоолчето - единственото езерце 8 Беласица. Тук ще имате Възможност да надникнете В тайнствения свят на горските обитатели - таблото „Животните в кестеновите гори".
Нека заедно опазим кестеновите гори и техните обитатели!!!
Знаете ли, че:
•Най-старото кестеново дьрбо 8 света .Кестенът на стоте коня" се намира В Сицилия. Въз¬растта му се определя между 3000 и 4000 години.
•Плодът на кестена има значи¬телно съдържание на Витамин С и за голямо учудване 100 гр. кестени съдържат също тол¬кова витамин С, колкото и 100 гр. лимони!
•В света има около 12 различни вида кестени. В Европа съществуват около 500 сорта питомни кестени. Много от тях са пренесени преди повече от 2000 години от Мала Азия.
•Кестеновите дървета живеят над 700 години.


<< Назад